Grafisk Design

Frilanser med base i Lillestrøm, Viken.

Om
Meg.

CHRISTINE RISMOEN

Født: Lørenskog, 17. mai 1988
Studier: Medie Design ved Idèfagskolen

PUFFARIS ble opprettet i 2012 og er et grafisk byrå som leverer en rekke tjenester både for print og digitale plattformer.

Mine arbeider.

HVA TRENGER DU HJELP TIL?

Bruk skjemaet nedenfor til å fortelle meg hva du trenger hjelp til, så vil du høre fra meg . 

Christine Rismoen

/ Tlf. 94 17 53 96
/ christine@puffaris.no

ALMOST THERE..

ADDING SOME FINAL TOUCHES

Grafisk Design

Frilanser
med base i Lillestrøm, Viken.

Om
Meg.

CHRISTINE RISMOEN

Født: Lørenskog, 17. mai 1988
Studier: Medie Design ved Idèfagskolen

PUFFARIS ble opprettet i 2012 og er et grafisk byrå som leverer en rekke tjenester både for print og digitale plattformer.

Mine
Arbeider.

HVA TRENGER DU HJELP TIL?

Bruk skjemaet nedenfor til å fortelle meg hva du trenger hjelp til, så vil du høre fra meg . 

Christine Rismoen

/ Tlf. 94 17 53 96
/ christine@puffaris.no